Trang thông tin điện tử UBND xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

http://daicuong.gov.vn


Danh sách 23 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị

Danh sách 23 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị
(QNO) - Căn cứ quy định của Luật Bầu cử, toàn tỉnh ấn định 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), 190 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 1.502 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Dự kiến tại 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, cử tri Quảng Nam bầu chọn 57 người tham gia đại biểu dân cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong tổng số 95 người được giới thiệu ứng cử.

- Đơn vị bầu cử số 1: gồm các xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phương, Điện Minh và các phường Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn; dân số 121.828 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2: gồm các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước và các phường Điện An, Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn; dân số 106.845 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: gồm các xã, phường thuộc TP.Hội An; dân số 99.970 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4: gồm các xã Duy Thu, Duy Phú, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Sơn và thị trấn Nam Phước thuộc huyện Duy Xuyên; dân số 78.485 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5: gồm các xã Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải thuộc huyện Duy Xuyên; dân số 49.245 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6: gồm các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, thị trấn Ái Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc; dân số 77.436 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7: gồm các xã Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Thắng, Đại Hồng thuộc huyện Đại Lộc; dân số 65.058 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 8: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Giang; dân số 25.461 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9: gồm các xã thuộc huyện Tây Giang; dân số 20.221 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang; dân số  26.662 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 11: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Phước Sơn; dân số 26.807 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 12: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Đức; dân số 37.506 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 13: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Quế Sơn; dân số 81.482 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 14: gồm các xã thuộc huyện Nông Sơn; dân số 27.010 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 15: gồm các xã Bình Dương, Bình Giang, Bình Đào, Bình Triều, Bình Sa, Bình Nam, Bình Minh, Bình Hải, Bình Phục, Bình Nguyên, thị trấn Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình; dân số 96.538 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 16: gồm các xã Bình Phú, Bình Quế, Bình Chánh, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Tú, Bình Trung, Bình An thuộc huyện Thăng Bình; dân số 77.739 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 17: gồm các xã, phường thuộc TP.Tam Kỳ; dân số 124.047 người; số đại biểu được bầu: 4 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 18: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Ninh; dân số 77.857 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 19: gồm các xã Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà thuộc huyện Núi Thành; dân số  72.743 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 20: gồm các xã Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Giang, Tam Hiệp, thị trấn Núi Thành thuộc huyện Núi Thành; dân số 76.351 người; số đại biểu được bầu: 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 21: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Phước; dân số  66.591 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 22: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Trà My; dân số  41.701 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 23: gồm các xã thuộc huyện Nam Trà My; dân số 31.668 người; số đại biểu được bầu: 2 đại biểu.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây